logotyp
wyszukiwanie zaawansowane »

 koszyk

Jako niezarejestrowany użytkownik możesz przeglądać produkty i dodawać je do koszyka. Aby dokonać zakupu wybranych produktów, należy się zarejestrować.

 Kontakt

e-mail: info@handpick.eu

Telefon: 71 723 41 22

Pon. - Sob.: 9:00 - 21:00
Niedziela: 10:00 - 20:00

Reklamacje i dostawy :
e-mail: magazyn@handpick.eu

Regulamin sklepu Handpick.eu


§ 1. Strony transakcji


1. Sklep internetowy Handpick prowadzący sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.handpick.eu.

2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie Handpick jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.

3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w sklepie Handpick jest m-Project Sp. z o. o., z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 95 lok 31, 53-332 Wrocław

Numer rachunku bankowego:
12 1500 1793 1217 9006 1647 0000.§ 2. Przedmioty transakcji


1. Przedmiotami prowadzonych przez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.handpick.eu w chwili składania zamówienia. Oferta przedstawiona w sklepie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66. §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto), a w przypadku sprzedaży do krajów EU wyrażone są w Euro.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta, chyba, że w ofercie zaznaczono inaczej.§ 3. Składanie zamówień


1. Składanie zamówień w sklepie Handpick odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie www.handpick.eu.§ 4. Potwierdzanie zamówień


1. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym Handpick musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.

2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest poprzez potwierdzenie wiadomości e-mail wysłanej ze Sklepu, bądź też drogą telefoniczną ze strony klienta.

3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a firmą m-Project Sp. z o.o.§ 5. Formy płatności


1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,

- przelewem przed dostawą towaru

2. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana klientowi przez e-mail lub faxem.

3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto firmy m-Project Sp. zo.o.

4. Zamówienie może zostać anulowane, jeśli nie zostanie opłacone w ciągu 5 dni roboczych od jego złożenia.

5. W szczególnych przypadkach, dotyczących np.:

- zamówień o bardzo dużej wartości,

- produktów sprowadzanych z zagranicy, lub

- odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych,

może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie faktury pro-forma.§ 6. Termin realizacji


1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.

2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

3. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

4. m-Project Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

5. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi do 3 dni roboczych na terenie kraju. Firma m-Project nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy powstałe po stronie przewoźnika.§ 7. Dostawa towaru


1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie Handpick realizowane są na terenie całego kraju oraz za granicę.

2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

3. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane przez nasz system i podawane w momencie składania zamówienia.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

6. Koszty dostawy zależne są od rodzaju wybranego rodzaju płatności i przy przesyłkach o standardowej wadze od 0 do 2 kg przedstawiają się następująco:

- przedpłata przelewem - 15 zł

- płatność za pobraniem - 20 zł§ 8. Gwarancja


1. Wszystkie towary dostępne w sklepie Handpick są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta chyba, że w ofercie zaznaczono inaczej. Okres gwarancji zależy od producenta.

2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.§ 9. Reklamacje i zwroty


1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem firmy będącej operatorem sklepu Handpick. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń".

2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty odesłania towaru do sklepu ponosi Kupujący.

Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Poniesione przez klienta koszty związane z dostarczeniem towaru do magazynu firmy m-Project Sp. z o.o., podczas wykonywania prawa do odstąpienia od umowy, nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

3. Całkowitą odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu m-Project Sp. z o.o. w stanie nienaruszonym ponosi Klient. Przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. Inne przesyłki nie będą przyjmowane.

m-Project Sp. z o.o. może odmówić realizacji zwrotu w przypadku, gdy towar zostanie uszkodzony podczas transportu, bądź też pomniejszyć zwracaną wartość towaru o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W takim przypadku w obecności pracownika firmy dostarczającej zostanie spisany protokół szkody, a Klient ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.§ 10. Ochrona prywatności i inne prawa


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę m-Project Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 95, 53-332 Wrocław, danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Oznacza ono również zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

2. Prezentacja zawartości Sklepu na stronie www.handpick.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.§ 11. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Handpick zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.

 

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis ***

made by emocni